SORGU SONUCU

BELGELENDİRME DESTEĞİ

İşletmelerin, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ile TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından her hangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir.

Bu destek belge için ödenen ücreti (müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, belge ücreti) kapsar.

Nasıl başvurabilirsiniz?

Destekten yararlanmak isteyen işletme,www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Belgelendirme Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2’de belirtilen belgeler ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapılabilmektedir.

Hizmet Merkezine Program ve destek başvurusu yapmadan önce ilgili kurum/kuruluşlara başvuru ve ödeme yapmış olan işletmeler Program süresi içinde belge almaları kaydıyla başvuru yapabilirler. Bu durumda yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın bu ödemeler destek kapsamında değerlendirilir.

Başvuru sonucu işletmeye KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirilmektedir. Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

Daha önce herhangi bir konuda sistem belgesi almış olan işletmelere aynı sistem belgesi konusunda destek sağlanmaz. Ayrıca belge yenilemeye destek verilmez.

Destek Neleri Kapsıyor?

Her bir belge için destek üst limiti 2.500 (iki bin beş yüz) TL’yi aşamaz.

Program süresince desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir.

ÖRNEK PROJELER:

  • İSO 9001:2008 TOPLAM KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ ALIMI

  • ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ BELGESİ ALIMI ( Yetkilendirilmiş Yükümlü belgesi için ön şartlardan biri)

Kuruluşumuz kendisine ait web sayfasından hizmet alanımızı ilgilendiren kendi yetki aldığımız konular ile beraber Türkiye de yasal yada ulusal kamuya açık tüm bilgileri yayınlamaktadır.

İÇERİK ETİKETLERİ:

Yetkili Olduğumuz Kurum ve Kuruluşlar

PERSONEL SİSTEMİ GİRİŞ

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

YUKARI