SORGU SONUCU

Önceden belirlenmiş bir süre içerisinde; Değişim yaratmayı hedefleyen, Birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, 
Uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır.
Bilimsel bir çalışma olan projede,
Gözlem yaparak bilgi toplama,
Elde edilen bilgilerin düzenlenmesi,
Bilgiler arasında neden-sonuç ilişkisinin araştırılması,
Gelecek nesillere bilgilerin ve sonuçların aktarılması söz konusudur.

Proje, bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir ekibin, başlangıcı ve bitişi belirli bir süre ve sınırlı bir finansman dahilinde, birtakım kaynaklar kullanarak, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi göz önünde bulundururken olası riskleri yönetmek şartıyla, tanımlanmış bir kapsama uygun amaç ve hedefler doğrultusunda özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama sürecidir.

Projenin Ortak Özellikleri

Değişik birçok proje tanımı verilebilir ancak her tanımı da bazı ortak kavramlar göze çarpmaktadır. Bunlar; Projenin belirli bir amacı vardır. Her proje çok iyi tanımlanmış bir amaca sahiptir. Projeler geçicidir; Projeler için önceden belirlenmiş başlangıç ve bitiş tarihleri vardır. Hiçbir proje ömür boyu sürmez... Projenin finansman kaynağa ihtiyacı vardır Projelerin finansör ve müşterileri vardı.

Kuruluşumuz kendisine ait web sayfasından hizmet alanımızı ilgilendiren kendi yetki aldığımız konular ile beraber Türkiye de yasal yada ulusal kamuya açık tüm bilgileri yayınlamaktadır.

İÇERİK ETİKETLERİ:

Yetkili Olduğumuz Kurum ve Kuruluşlar

PERSONEL SİSTEMİ GİRİŞ

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

YUKARI