SORGU SONUCU

Kuruluşumuz aşağıdaki standartlar kapsamlarında Uygunluk Değerlendirme ( Ürün Belgelendirme ve Test ) faaliyetleri yürütmektedir. .

STANDART NO STANDART ADI
... Koruyucu giyecekler - Enfektif ajanlara karşı koruyucu giyecekler için performans kuralları ve deney metotları
Protective clothing - Performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents
... Cerrahi giysiler ve örtüler – Gereklilikler ve deney yöntemleri – Bölüm 1: Cerrahi örtüler ve önlükler
Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 1: Surgical drapes and gowns
... Cerrahi giysiler ve örtüler – Gereklilikler ve deney yöntemleri – Bölüm 2: Temiz hava giysileri
Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 2: Clean air suits
... Katı parçacılara karşı kullanılan koruyucu giyecekler - Bölüm 1: Hava ile yayılan katı parçacıklı kimyasal maddelere karşı vücudun tamamına koruma sağlayan kimyasal koruyucu giyecekleri için performans kuralları (tip 5 giyecekler)
Protective clothing for use against solid particulates - Part 1: Performance requirements for chemical protective clothing providing protection to the full body against airborne solid particulates (type 5 clothing)
... Katı parçacılara karşı kullanılan koruyucu giyecekler - Bölüm 2: küçük parçacık aerosollerinin giyecek takımlarında içeriye doğru sızıntısının tayini için deney metodu"
Protective clothing for use against solid particulates - Part 2: Test method of determination of inward leakage of aerosols of fine particles into suits
... Sıvı ve katı aerosoller dahil, tehlikeli katı, sıvı ve gaz halindeki kimyasallara karşı koruyucu giysi - Bölüm 1: Tip 1 (gaz sızdırmaz) kimyasal koruyucu giysiler için performans gerekleri
Protective clothing against dangerous solid, liquid and gaseous chemicals, including liquid and solid aerosols - Part 1: Performance requirements for Type 1 (gas-tight) chemical protective suits
... Sıvı ve katı aerosoller dahil, tehlikeli katı, sıvı ve gaz halindeki kimyasallara karşı koruyucu giysi - Bölüm 2: Acil durum ekiplerine (ET) uygun Tip 1 (gaz sızdırmaz) kimyasal koruyucu giysiler için performans gerekleri
Protective clothing against dangerous solid, liquid and gaseous chemicals, including liquid and solid aerosols - Part 2: Performance requirements for Type 1 (gas-tight) chemical protective suits for emergency teams (ET)
... Koruyucu giyecekler - Sıvı kimyasal maddelere karşı - Vücudun sadece bir kısmına koruma sağlayanlar (tip pb [3] ve tip pb [4]) dâhil, bağlantı yerleri sıvı geçirmez (tip 3) veya sprey geçirmez (tip 4) giyecekler için performans özellikleri
Protective clothing against liquid chemicals - Performance requirements for clothing with liquid-tight (Type 3) or spray-tight (Type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only (Types PB [3] and PB [4])
... Sıvı kimyasal maddelere karşı koruyucu giyecekler - Sıvı kimyasal maddelere karşı sınırlı koruma sağlayan koruyucu giyecekler için performans kuralları (tip 6 ve tip pb [6] donanımı)
Protective clothing against liquid chemicals - Performance requirements for chemical protective clothing offering limited protective performance against liquid chemicals (Type 6 and Type PB [6] equipment)

Kuruluşumuz kendisine ait web sayfasından hizmet alanımızı ilgilendiren kendi yetki aldığımız konular ile beraber Türkiye de yasal yada ulusal kamuya açık tüm bilgileri yayınlamaktadır.

Üye olduğumuz Dernek ve STKlar

PERSONEL SİSTEMİ GİRİŞ

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

YUKARI