SORGU SONUCU

- EUROGAP tarafından sunulan tüm uygunluk değerlendirme faaliyetlerimizden, müşteriler, kamu kurumları, özel kuruluşlar ve diğer kamu üyeleri EUROGAP’ ın itibarını, hizmet kalitesini, tarafsızlığını faaliyetlerinde görev alan personelinin can ve mal güvenliğini riske sokmadıkları sürece yaralanabilirler.
- EUROGAP, gerçekleştirdiği tüm uygunluk değerlendirme faaliyetleriyle tüm müşterilerine aynı mesafede duracak, müşteriler arasında herhangi bir ayrım yapmayacaktır.
- EUROGAP adına tüm uygunluk değerlendirme faaliyetleriyle görev yapan kadrolu ve dış kaynaklı personelin dış kaynaklı baskılardan (ticari, mali, kişisel) etkilenmemesi için gerekli tüm önlemler alınacak ve herhangi bir şekilde tüm faaliyetlerine gölge düşürecek bir tutumda bulunmaları engellenecektir.
- EUROGAP, tüm uygunluk değerlendirme faaliyetleriyle, hiçbir kişi ya da kurumun etkisinde kalmadan, bağımsız, objektif olarak güvenilir bir şekilde sağlayacaktır.
- EUROGAP üst yönetimi tüm uygunluk değerlendirme faaliyetleriyle hiçbir personeline uygunluk değerlendirme sonucuna etki edecek olumlu ya da olumsuz yönde baskı yapmayacaktır.
- Tüm uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde görev alan personelin, kuruluşla daha önceden herhangi bir çıkar ilişkisinin olmadığı garanti altına alınacaktır.
- Söz konusu tetkik elemanı, kuruluş ya da kuruluşlara hiçbir koşulda EUROGAP adına görev yaptığı sürece kuruluşa özel eğitim hizmeti vermeyecek, bu konuda herhangi bir telkinde bulunmayacaktır.
- EUROGAP bünyesinde tarafsızlığı riske sokacak tüm potansiyel riskler belirlenmiş, risklerin ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi için risk analizi yapılmış ve önleyici faaliyetler belirlenmiştir. Tanımlanan potansiyel risklerle karşılaşıldığında riskler için belirlenen uygulamaların kesinlikle dışına çıkılmayacak veya durum görmezden gelinip, farklı bir uygulamaya gidilmeyecektir.
- EUROGAP, tüm uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin prosesleri için risklerini ve bu riskler dışında kalan artık risklerini tanımlayarak rutin aralıklar ile gözden geçirerek takip edecektir.
- Pazarlama amacı ile müşterilere ya da danışman kişi ve kurumlara tanımlanmış şartların dışında taahhütlerde bulunulmayacak, herhangi bir kişi ya da kuruluşla ticari bir birlikteliğe gidilmeyecek ve tüm faaliyetleriyle başka bir kişi ya da kurumun pazarlama aracı olarak kullanılmayacaktır.
- EUROGAP adına görev yapan kadrolu ve dış kaynaklı denetim personeli, görevinin bir parçası olarak, denetim sürecinde müşterisi ya da müşterinin alakalı olduğu 3.şahıslar hakkında gördüğü, öğrendiği bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini her koşulda koruyacaktır.
- Üst yönetim, yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve bunların, bu standardın şartlarını tutarlı bir şekilde yerine getirilmesini taahhüdünü eder.
- EUROGAP tarafından tüm uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili 3.şahıslara herhangi bir bilgi ve belge aktarımında bulunulmayacaktır.
- Tüm uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında ilişki içerisinde bulunulan kişi ya da kuruluşlara, EUROGAP’ a özel olarak açıklanmış ya da basılı olarak teslim edilmiş herhangi bir doküman, metot, özel bilgi aktarılmayacaktır.
- İtirazlar ve şikâyetler, EUROGAP tarafından gerçekleştirilen tüm uygunluk değerlendirme faaliyetleriyle yürütülen uygulamalardan ve alınan kararlardan etkilenen müşteriler ve ilgili taraflar tarafından yapılabilir. Gelen itirazlar ve şikâyetler, konu olan durumdan bağımsız İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Komitesi tarafından bağımsız ve tarafsız olarak ele alınacak ve itiraz/şikâyet sahibi gizlilik esasına uygun olarak bilgilendirilecektir.
- EUROGAP’ ın tarafsızlığına yönelik tehditlerin diğer kişi ve kuruluşların faaliyetlerden kaynaklanması durumunda bunların önlenmesine ve bertaraf edilmesine yönelik faaliyetler derhal planlanacak, gerektiğinde yasal yollara başvurulacaktır.
- EUROGAP tüm uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde Tasarım, üretim, montaj, dağıtım veya bakım faaliyetlerinde bulunmayacaktır.
- EUROGAP, kendisinden kaynaklanan zararlar söz konusu olduğunda, eğer zararın sorumlusunun EUROGAP olduğu ispat edilirse her türlü yasal tazminatı ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

EUROGAP Ortaklar Kurulu

Kuruluşumuz kendisine ait web sayfasından hizmet alanımızı ilgilendiren kendi yetki aldığımız konular ile beraber Türkiye de yasal yada ulusal kamuya açık tüm bilgileri yayınlamaktadır.

İÇERİK ETİKETLERİ:

Yetkili Olduğumuz Kurum ve Kuruluşlar

PERSONEL SİSTEMİ GİRİŞ

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

YUKARI