SORGU SONUCU

EUROGAP , müşterilerinin uygunluk değerlendirme taleplerini, zamanında, gizlilik ve tarafsızlık ilkelerinden ödün vermeden Uygunluk Değerlendirme Standartları tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardlarının gerekliliklerine uygun olarak yerine getirmeyi ve tanımlanmış şartlar altında müşteri memnuniyetini sağlamayı amaç edinen bir uygunluk değerlendirme kuruluşudur.

Bu Amaçla Kalite Politikamız,

-Uyguladığı tüm belgelendirme faaliyetlerinde bağlı olduğu ulusal ve uluslararası standartlar, rehberler, yönetmelikler ve kurallara uygun olarak gerçekleştirmek,
-Gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve dürüstlük ilkelerine her koşulda bağlı kalmak,Müşterilerinin isteklerini, “TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar” ve \'TS EN 17065 Ürün Belgelendirme Kuruluşu için genel şartlar\' standardlarının belgelendirme gerekliliklerine uygun olarak ve taahhüt edilen sürede etkin bir şekilde gerçekleştirmek Denetim ve belgelendirme faaliyetlerinde yaptığı işe yakışan örnek çalışmalar içerisinde bulunmak ve sektörde faaliyet gösteren diğer belgelendirme kuruluşlarına örnek olmak,Gerçekleştirdiği belgelendirme faaliyetleri kapsamında aldığı tüm kararlarda bağımsız ve tarafsız olmak,Hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik olarak, hizmet kalitesinin nitelikli personelle sağlanacağının bilincinde olmak ve bu amaçla Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu personelinin sürekli gelişimini sağlamak,
-Belgelendirme faaliyetleri kapsamındaki konularda gelişmeleri etkin bir şekilde takip etmek, değişikliklerle ilgili tarafları, en kısa sürede gelişmelerden haberdar etmek,
-İlkelerinden ödün vermeden, müşterilerinin beklentilerini doğru anlamayı ve bu beklentileri belirlenmiş şartlar çerçevesinde değerlerinden ödün vermeden hızlı ve etkin olarak sağlamaya çalışmak,
-Müşterilerden gelen şikâyet ve eleştirilere her zaman açık olmak, önemsemek ve etkin bir şekilde ele alıp değerlendirerek iyileştirme için fırsat olarak kabul etmek,
-Alınan belgelendirme kararlarına ilişkin müşterilerimiz ve ilgili taraflardan gelen tüm itirazları ve şikâyetleri, tarafsız olarak ve herhangi bir ayrım gözetmeden, bünyemizde oluşturduğumuz bağımsız bir itiraz ve şikâyet değerlendirme komitesi kapsamında ele almak, bu amaçla müşterilerin, itirazlarını en kısa sürede, objektif ve etkin bir şekilde değerlendirmek, müşterilerimizi açık bir şekilde bilgilendirmek,
-Tüm müşterilere aynı mesafede durmak ve tarafsızlık taahhütlerimize sahip çıkmak,
-Müşteri memnuniyeti grafiğini her geçen gün daha da yukarılara taşımak,
-Türkiye’ nin saygın ve tercih edilen belgelendirme kuruluşları arasında yer almak ve akreditasyon sorumluluğunu layıkıyla taşımaktır.

Uluslararası Standart Sertifikasyon Enstitüsü
EuroGap Ortaklar Kurulu

Kuruluşumuz kendisine ait web sayfasından hizmet alanımızı ilgilendiren kendi yetki aldığımız konular ile beraber Türkiye de yasal yada ulusal kamuya açık tüm bilgileri yayınlamaktadır.

İÇERİK ETİKETLERİ:

Yetkili Olduğumuz Kurum ve Kuruluşlar

PERSONEL SİSTEMİ GİRİŞ

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

YUKARI