SORGU SONUCU

EUROGAP , müşterilerinin uygunluk değerlendirme taleplerini, zamanında, gizlilik ve tarafsızlık ilkelerinden ödün vermeden akreditasyon standartlarının gerekliliklerine uygun olarak yerine getirmeyi ve tanımlanmış şartlar altında müşteri memnuniyetini sağlamayı amaç edinen bir uygunluk değerlendirme kuruluşudur.

Bu Amaçla Kalite Politikamız,

- Uyguladığı tüm belgelendirme faaliyetlerinde bağlı olduğu ulusal ve uluslararası standartlar, rehberler, yönetmelikler ve kurallara uygun olarak gerçekleştirmek,

- Gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve dürüstlük ilkelerine her koşulda bağlı kalmak, akreditasyon standartlarının gerekliliklerine uygun olarak ve taahhüt edilen sürede etkin bir şekilde gerçekleştirmek, faaliyetlerinde yaptığı işe yakışan örnek çalışmalar içerisinde bulunmak ve sektörde faaliyet gösteren diğer uygunluk değerlendirme kuruluşlarına örnek olmak,

- Gerçekleştirdiği uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında aldığı tüm kararlarda bağımsız ve tarafsız olmak, hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik olarak, hizmet kalitesinin nitelikli personelle sağlanacağının bilincinde olarak personelinin sürekli gelişimini sağlamak,

-Hizmetleri kapsamındaki konularda gelişmeleri etkin bir şekilde takip etmek, değişikliklerle ilgili tarafları, en kısa sürede gelişmelerden haberdar etmek,

-İlkelerinden ödün vermeden, müşterilerinin beklentilerini doğru anlamayı ve bu beklentileri belirlenmiş şartlar çerçevesinde değerlerinden ödün vermeden hızlı ve etkin olarak sağlamaya çalışmak,

-Müşterilerden gelen şikâyet ve eleştirilere her zaman açık olmak, önemsemek ve etkin bir şekilde ele alıp değerlendirerek iyileştirme için fırsat olarak kabul etmek,

-Verilen hizmetlere ilişkin müşterilerimiz ve ilgili taraflardan gelen tüm itirazları ve şikâyetleri, tarafsız olarak ve herhangi bir ayrım gözetmeden ele almak, bu amaçla müşterilerin, itirazlarını en kısa sürede, objektif ve etkin bir şekilde değerlendirmek, müşterilerimizi açık bir şekilde bilgilendirmek,

-Tüm müşterilere aynı mesafede durmak ve tarafsızlık taahhütlerimize sahip çıkmak,

-Müşteri memnuniyetini her geçen gün daha da yukarılara taşımak,

-Türkiye’ nin saygın ve tercih edilen uygunluk değerlendirme kuruluşları arasında yer almak ve akreditasyon sorumluluğunu layıkıyla taşımaktır.

 

Uluslararası Standart Sertifikasyon Enstitüsü

EuroGap Ortaklar Kurulu

Kuruluşumuz kendisine ait web sayfasından hizmet alanımızı ilgilendiren kendi yetki aldığımız konular ile beraber Türkiye de yasal yada ulusal kamuya açık tüm bilgileri yayınlamaktadır.

İÇERİK ETİKETLERİ:

Üye olduğumuz Dernek ve STKlar

PERSONEL SİSTEMİ GİRİŞ

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

YUKARI