SORGU SONUCU

TS Hizmet Standart Belgesi

Kuruluşumuz kendisine yapılan başvuruları değerlendirir ve incelemesi sonucunda uygun görülen Hizmet / ürünlere EuroGap Tescilli Markası olan EuroServices sertifikası verir.

EuroService markası; Hizmet üreten sektörlerde, işyerleri, kurum veya kuruluşların tüketiciye verilecek hizmetlerin ve çeşitli iş yerlerinin mevzuata uygunluğunu, imkan ve kabiliyetlerinin yeterliliğini gösteren, ilgili Türk standardına ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış ve yayınlanan standart ve kriterlere göre yaptığı denetim sonucunda uygunluğunu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir. 

Kuruluşumuz kendisine ait web sayfasından hizmet alanımızı ilgilendiren kendi yetki aldığımız konular ile beraber Türkiye de yasal yada ulusal kamuya açık tüm bilgileri yayınlamaktadır.

İÇERİK ETİKETLERİ:

Üye olduğumuz Dernek ve STKlar

PERSONEL SİSTEMİ GİRİŞ

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

YUKARI