SORGU SONUCU

TS Ürün Standart Belgesi

Kuruluşumuz kendisine yapılan başvuruları değerlendirir ve incelemesi sonucunda uygun görülen ürünlere EuroGap Tescilli Markası olan EuroNorm sertifikası verir.

EuroNorm markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre bir tipte tescil edilen Bir EuroGap markasıdır. 

Kuruluşumuz kendisine ait web sayfasından hizmet alanımızı ilgilendiren kendi yetki aldığımız konular ile beraber Türkiye de yasal yada ulusal kamuya açık tüm bilgileri yayınlamaktadır.

İÇERİK ETİKETLERİ:

Üye olduğumuz Dernek ve STKlar

PERSONEL SİSTEMİ GİRİŞ

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

YUKARI